Video – Ligjërata

Falu si me qenë namazi yt lamtumirës në këtë botë! - Dr. Orhan ef. Bislimaj

orhanbislimaj.com
1 of 3