Nuk ka artikuj në këte kategori. Nëse dalin nënkategori në këte faqe, ato mund të kenë.

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës
  • Prishtinë, 22 janar 2021 Në kuadër të bashkëpunimit të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës me organizatat ndërkombëtare të pranishme në Kosovë, sot në emër të kësaj Kryesie, këshilltari i Myftiut Tërnava, Vedat ef. Sahiti ka pranuar nga Zyra e UNMIK-ut  një donacion që konsiston në një veturë të modelit Toyota Prado si dhe një …

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...
  • Në kuadër të bashkëpunimit të mirë, një delegacion i Bashkësisë Islame të Sanxhakut me seli në Novi Pazar, i prirë nga dr. Rešat ef. Plojovič – drejtor për çështje fetare, Malik Nureviq - drejtor i shtëpisë botuese El-Kelimeh dhe mr. Muhedin Latifoviqi, e vizituan Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizenit. Ata...

Tanzil.net

Librat

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 6 miq dhe s'ka antarë në linjë