A mos keni dyshim n’Zotin…!?

A mos keni dyshim n’Zotin…!?

Sot, shumë kollaj e kemi për ta kuptuar vigjilencën e Zotit mbi njeriun.

Për shembull, njeriu ka krijuar sistemin e rrjetit telefonik, satelitor, të radarëve, senzorëve, gps-ve, e plotë të tjera që nuk ua dijmë edhe emrat.

Përmes tyre, njeriu, arrinë të shohë botën nga njëri skaj në tjetrin skaj; arrinë të dëgjojë bisedat e njerëzve, shkronjë-shkronjë, të regjistrojë ngjyrat e zërit e intonacionin; përmes mjeteve zmadhuese, arrinë ta zbresë një objektiv të largët, në pëllëmbë të dorës; përmes aparatave të ndryshme, të shohë edhe përtej pengesave fizike; edhe plotë premtime në proces, gjersa bëhet fjalë edhe për leximin e mendimeve në trurin e njeriut!

Paramendo, këto njeriu i ka arritur, ky njeri, i dobët! Kjo qenie relative, që sot është e nesër nuk është!

E, tani kush ka dilemë në fuqinë e Allahut!? Kush ka dilemë në Atë, që e ka krijuar trurin e këtij njeriu. Kush ka dyshim në mbikqyerjen e tij, ndaj çdo gjëje!?

Allahu, pasi sjell shembuj të tillë në Kur’an, thotë: “A mos keni dyshim në All-llahun, Krijuesin e qiejve e të tokës? (Ibrahim, 10)

Allahu i ka specifikuar qiejt e tokën! Paramendo sa e sa trupa qiellor janë në këtë gjithësi, me miliarda. Ata, notojnë me përpikëri! Po të mungonte mbikqyerja e Allahut, konsistente e permanente, do të përmbysej çdo gjë. Një lëvizje e diellit, do të shkatërrone çdo qenie të gjallë!  

Prandaj, njeriu, duhet ta dijë e të besojë se Allahu, e mbikqyrë njeriun, e sheh dhe e di çdo përshpëritje të tij. Shembuj të till aka shumë në Kur’an.

Me një rast, një grua erdhi te Pejgamberi a.s., për problemin që kishte me burrin e vet, dhe gjatë bisedës me Pejgamberin a.s., ankohej tek Allahu. Pas kësaj, Allahu e zbriti ajetin:

Vërtet, Allahu dëgjoi fjalët e asaj e cila bisedoi me ty lidhur më burrin e vet, që u ankua te Allahu; prandaj Allahu e dëgjon bisedën tuaj, Allahu dëgjon çdo bisedë dhe sheh çdo punë.” (El-Muxhadele, 1).

Zot i Madh, na mbroj nga kjo pandemi e poshtër...!

 

Dr. Orhan Bislimaj

Prizren, 08 Prill 2020

(Nga karantina, #Covid-19)

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës
  • Prishtinë, 14 janar 2022 Këshilli i Bashkësisë Islame në Kamenicë njofton se sot rreth orës 9:00 janë gjetur të thyera dhe të demoluara zyrat e Këshillit të BI-së. Me këtë rast dyshohet për vjedhje dhe demolim të rëndë i të mirave materiale që gjendeshin në objektin e administratës së KBI-së në Kamenicë. Kryetari i KBI-së …

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...
  • Mërgime Kalënderi, zgjedhet koordinatore e Departamentit të Gruas të KBI-Prizren Mërgime (Hasan) Kalënderi nga Prizreni është e diplomuar në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë dhe aktualisht në përfundim të studimeve master në të njëjtin institucion. Për një kohë të gjatë është active në komunën e Prizrenit në cilësinë e saj si...

Në facebook

Tanzil.net

Librat

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 6 miq dhe s'ka antarë në linjë