Malli për xhumanë…!

Malli për xhumanë…!

Sot, në Kosovë, nuk do të kemi namaz të xhumasë! Nuk do të ketë, as në Qabe e as në xhami të Pejgamberit a.s.! Pikëllim, nostalgji e dashuri, njëkohësisht!

Mihrabi e minberi, thatë! Kurrë, nuk e kam përjetuar, më shumë se sot! Veq në luftë, 1999, nuk e kemi falur! Ndjenjë e trishtë! Si vdekje!

Falë Zotit, e kemi ezanin. Ai, do të kumbojë! E, imamët bashkë me xhematin, vështirë për t’i përmbajtur lotët!

Por, edhe këtë po e bëjmë për hirë të Zotit. Ai, na ka thënë që ta ruajmë shëndetin dhe jetën e njerëzve. Ky është vetë xhihadi!

Zot i Madh, mos na lë pa xhuma edhe shumë kohë. Largoje nga ne sprovën #COVID-19 (#coronavirus), pa asnjë pasojë...!

 

Dr. Orhan Bislimaj

Prizren, 20 Mars 2020

(Nga karantina, #Covid-19)

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...

Në facebook

Tanzil.net

Librat

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 16 miq dhe s'ka antarë në linjë