Kush e thinji Pejgamberin (a.s.)?

Kush e thinji Pejgamberin (a.s.)?

Rreziku i sprovës #Covid-19, (#coronavirus), akoma nuk ka kaluar. Ndërkohë, po shohim, se njerëzit kanë filluar ta injorojnë këtë rrezik. Kjo nuk është mirë, duhe saber, sepse edhe virusi e ka kohën e limituar, vetë tretet.

Islami fton për qëndrueshmëri në udhëzime. Allahu i ka thënë Pejgamberit: “Ti (Muhammed) përqëndrohu vendosmërisht ashtu si je i urdhëruar!” (Kur’ani, Hud, 112).

Pra, qëndro në rrugën e shpalljes!

Ibën Abasi r.a., thotë se ky ajet, ka qenë më i rëndi për Pejgamberin a.s., nga frika se mos nuk është duke qëndruar si duhet në udhëzimet e Zotit!

Kur sahabët i kishin bërë pyetje Pejgamberit a.s., se herët të janë paraqitur thinjat në kokë, i Dërguari i Allahut, duke aluduar në ajetin në fjalë, ishte përgjigjur: شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَ أَخَوَاتُهَا -“Më ka thinjur kaptina Hud dhe simotrat e saj”

Prandaj, qëndrueshmëria afatgjate është e vështirë, por është e suksesshme. E kundërta, është fatale. Edhe në boks është kështu. Edhe në shkollë, po ashtu. Nxënësi, që i bën asgjë mësimet, nuk tregon sukses. E, ai që e merr seriozisht, ai suksesin e ka të garantuar.

Zot i Madhërishëm, për hirë të imanit tonë, na largo këtë sprovë, pa asnjë pasojë!

 

Dr. Orhan Bislimaj

Prizren, 19 Mars 2020

(Nga karantina, #Covid-19)

Kryesia e BIRK - ut

Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës

Webfaqja zyrtare e Bashkësisë Islame Lajme – Bashkësia Islame e Kosovës
  • Prishtinë, 14 janar 2022 Këshilli i Bashkësisë Islame në Kamenicë njofton se sot rreth orës 9:00 janë gjetur të thyera dhe të demoluara zyrat e Këshillit të BI-së. Me këtë rast dyshohet për vjedhje dhe demolim të rëndë i të mirave materiale që gjendeshin në objektin e administratës së KBI-së në Kamenicë. Kryetari i KBI-së …

KBI Prizren

Njoftime

Kur`an, Tefsir, Akaid, Fikh, Hadith, Histori Islame, Fetva të ndryshme, Video - Ligjërata ...
  • Mërgime Kalënderi, zgjedhet koordinatore e Departamentit të Gruas të KBI-Prizren Mërgime (Hasan) Kalënderi nga Prizreni është e diplomuar në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë dhe aktualisht në përfundim të studimeve master në të njëjtin institucion. Për një kohë të gjatë është active në komunën e Prizrenit në cilësinë e saj si...

Në facebook

Tanzil.net

Librat

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 10 miq dhe s'ka antarë në linjë